Møbeltapetserer Braathen AS

Om oss
På verkstedet jobber Camilla Frøysadal og Jon Egenes. Vi har begge vår utdannelse og erfaring fra vel renomerte Grini Mølle. Jon arbeidet på mølla i mange år under Hans Sundt Monrad helt til han tok over da familiebedriften ble lagt ned.
Camilla arbeidet ved Grini Mølle noen år etter utdannelse før hun ble ansatt som møbeltapetserer på Riis Interiør. Her fikk hun, i tillegg til møbeltapetsering, god erfaring i søm av lifter og gardiner.
I 2012 startet Camilla Møbeltapetserer Braathen AS.
Håper vi sees for en hyggelig møbelprat.
Velkommen inn hilsen Camilla og Jon.