Møbeltapetserer Braathen AS

Våre møbeltapetserere
På verkstedet jobber Camilla Frøysadal, Siri Anstensen, Karoline Winberg og Jon Egenes.
Camilla og Jon har begge utdannelse og erfaring fra vel renomerte Grini Mølle.
Jon arbeidet på mølla i mange år under Hans Sundt Monrad helt til han tok over da familiebedriften ble lagt ned.
Siri har sin utdannelse fra Møbeltapetsermester Inger Eide, og har flere års erfaring som møbeltapetserer hos Inger og senere hos Per Berg Møbeltapetserverksted.
Karoline fullfører snart sin utdannelse her hos oss, og gjennom læretiden har hun vist et blikk for møblene og kvaliteten i sluttresultatet.
Camilla arbeidet ved Grini Mølle noen år etter utdannelse før hun ble ansatt som møbeltapetserer på Riis Interiør. Her fikk hun, i tillegg til møbeltapetsering, god erfaring i søm av lifter og gardiner.
I 2012 startet Camilla Møbeltapetserer Braathen AS.
Håper vi sees for en hyggelig møbelprat.
Velkommen inn hilsen Camilla, Siri, Karoline og Jon